13.06 w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli SPED PARTNER z władzami i studentami Wydziału Orgapolit slaska 2017nizacji i Zarządzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, podczas którego nastąpiła uroczysta wymiana listów intencyjnych dotyczących współpracy. Podpisane porozumienie daje nowe możliwości studentom Politechniki Śląskiej na kierunku Logistyka, którzy w ramach praktyk i staży w firmie o krajowym i międzynarodowym doświadczeniu mogą zdobyć praktyczne umiejętności i rozwinąć swoje kompetencje zdobyte podczas studiów.

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Lists/AktualnosciWydzialuOrganizacjiiZarzadzania/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=833

 

 

Informujemy, że 2.06 Logo DQS IQNet 2potwierdzono, że SPED PARTNER przeszedł pomyślnie kolejny audyt oceniający zgodność prowadzonych działań z wymaganiami nowej normy z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Audyt przeprowadzany został przez międzynarodowego audytora DQS. Audytorzy stwierdzili zgodność działań Spółki z wymaganiami wdrożonego standardu jakości i podkreślili mocne strony firmy takie jak: skuteczne zarządzanie, efektywne i przemyślane zarządzanie flotą oraz wysokie zaangażowanie Pracowników.

https://www.mydqs.com/en/customers/customer-database.html?aoemydqs%5Bcompany_no%5D=30950104&aoemydqs%5Baction%5D=singleView&cHash=bb363902cdd423adb27d1b0df51812bf

 

 

"PROFESJONALNI KIEROWCY" to społeczna akcja, która już po raz drugi organizowana jest przez Volvo, Rprofesjonalni kierowcyenault Trucks, Wielton, Ergo Hestię i Michelin. Celem jest szkolenie młodych kierowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ciężarówkami. To dla nich nie tylko szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, ale także przepustka do znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. W tej edycji planuje się przeszkolenie ponad 300 osób. Odbędzie się 15 sesji w różnych regionach Polski.
W tym roku SPED PARTNER został zaproszony przez Organizatorów do udziału w akcji i w dniach 12-15 września będzie gospodarzem jednej z sesji. To duże wyróżnienie, będące wyrazem uznania dla prezentowanego przez SPED-a  profesjonalnego modelu zarządzania nowoczesną firmą transportową.

http://www.profesjonalnikierowcy.pl/

 

 

SPED PARTNER otrzymał po raz kolejny Certyfikat Wiarygodności Creditreform, który jest dowodem posiadania przez nas wycreditreform 2017sokiej płynności finansowej oraz zdolności do terminowej realizacji zobowiązań finansowych.

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej przyznany przez międzynarodową wywiadownię  Creditreform (obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw). Certyfikat Creditreform jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową firmy. Przedstawia całościową sytuację firmy wzmacniając jej pozycję w negocjacjach z dostawcami i inwestorami. Certyfikat jest wydawany firmom spełniającym szereg wymagań w zakresie utrzymywania ściśle określonych wartości wskaźników ekonomicznych a także relacji i struktury aktywów oraz kapitałów. Całościowa ocena kondycji finansowej Spółki, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako bardzo dobra (rating firmy uległ dalszej poprawie i wyniósł 233 punkty).

Link do certyfikatu: http://www.crefo.pl/raport/sped-partner-sp-z-o-o/krs-240517/leszcze/9410344146?adv2=false&cid=551253#tabs-3