SPED PARTNER Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych w zakresie plandekowych przewozów krajowych i międzynarodowych, jak również transportem niekonfekcjonowanych materiałów sypkich.

Gwarancją sukcesu i kluczową wartością służącą rozwojowi naszej Firmy i współpracujących z nami Przewoźników jest zadowolony i usatysfakcjonowany cert gaKlient.

Głównymi priorytetami w polityce jakości naszej firmy są:

  • zapewnienie bezpieczeństwa ładunków,
  • niezawodność i terminowość,
  • konkurencyjność.

Przyjmując zlecenie przewozu towaru bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przesyłkę od momentu wydania do czasu jej dostarczenia. Nasza Firma, jak również wszyscy współpracujący z nami Podwykonawcy posiadają pełne zakresy ubezpieczenia OC Przewoźnika i OC Spedytora, które w powiązaniu z wewnętrznymi procedurami i systemami monitorowania przewożonych ładunków zapewniają 100% gwarancję bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia niezawodności i terminowości świadczonych przez nas usług podejmujemy n/w działania:

  • sprawna organizacja pracy, udoskonalanie procesów i systemu komunikacji z Klientami i współpracującymi Przewoźnikami, zapewniające szybki przepływ informacji,
  • stały monitoring jakości realizacji zleceń naszych Klientów, pozwalający na szybkie reagowanie i poprawę bieżącej współpracy oraz umożliwiający wczesną identyfikację potrzeb i oczekiwań Klientów
  • partnerskie podejście do współpracujących z nami Przewoźników, zarówno kontraktowych, jak też spotowych, wyrażające się przede wszystkim w zapewnieniu fachowej opieki spedycyjnej oraz w terminowym regulowaniu płatności
  • utrzymywanie przyjaznego klimatu i zespołowej współpracy wśród Pracowników, umacnianie ich zaangażowania, lojalności i identyfikacji z Firmą,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań techniczno - technologicznych m.in. takich jak tracking & tracing
  • nieprzerwane podnoszenie kwalifikacji przez Pracowników.
  • utrzymywanie przyjaznego klimatu i zespołowej współpracy wśród Pracowników, umacnianie ich  zaangażowania, lojalności i identyfikacji z Firmą,ISO 2022

Konkurencyjność oferowanych przez nas usług rozumiemy jako indywidualne podejście do każdego Klienta oraz ciągłe utrzymywanie zdolności do sprawnego zaspokajania jego potrzeb i wymagań. W budowaniu naszej konkurencyjności kładziemy nacisk przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości świadczonych usług, a cenę traktujemy jako wynik kalkulacji zapewniający dotrzymanie poczynionych uzgodnień. Oczywiście we wszystkich w/w działaniach kierujemy się wewnętrznymi normami i procedurami, które oparte są na poszanowaniu obowiązujących przepisów prawnych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i Pracowników Firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów i Przewoźników.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że 30 maja 2020 międzynarodowy audytor DQS przeprowadził w SPED PARTNER audit certyfikacyjny do normy ISO 9001, który potwierdził spełnianie przez Spółkę wymagań systemu jakości ISO. Udana certyfikacja potwierdziła funkcjonujące już w Spółce od wielu lat wysokie standardy o czym świadczy opinia DQS oceniająca system zarządzania Spółki jako spójny, skuteczny i ponadprzeciętny. ISO 9001 to standard rozpoznawany i akceptowany na całym świecie, dlatego certyfikat zgodności miał być przede wszystkim potwierdzeniem wysokiej jakości procesów i świadczonych usług dla naszych Klientów. Wartości jakie przyniosło nam ISO, to przede wszystkim uporządkowanie tematów, ich usystematyzowanie, efektywniejsze wykorzystanie naszych możliwości i potencjałów oraz efekty wizerunkowe, zwiększające zaufanie Klientów i naszą konkurencyjność.