SPED PARTNER w bieżącej edycji rankingu TOP 1500 firm branży TSL zajął wysokie 42 miejsce wśród firm o największych przychodach oraz 115 miejsce wśród najefektywniejszych firm (wg danych z roku 2014). Jest to wyjątkowy program badawczy, prowadzony przez Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting, pozwalający wyłonić firmy transportowe, które wyróżniają się na polu efektywności finansowej. top1500 2016
Osiągnięta pozycja to bardzo dobry wynik i znaczący awans w ciągu ostatnich kilku lat (w ub. roku miejsce 205, a 2 lata temu 316).
Przygotowany ranking to wszechstronna ocena działalności ponad 1tys. firm z branży transportowej,  oparta na ogólnie dostępnych  danych finansowych. Wybrana metoda prezentowania danych ze sprawozdań przedsiębiorstw ma na celu wskazanie, czy działająca w konkretnym segmencie rynku firma osiągnęła w danych warunkach to, co było możliwe do osiągnięcia. Wyłonienie najlepszych firm z branży i zestawienie wszystkich firm zostało dokonane w oparciu o zestaw kluczowych wskaźników opisujących rentowność, finansowanie, sprawność wykorzystania zasobów i płynność finansową.