Troska o środowisko naturalne jest integralną częścią naszej społecznej odpowiedzialności i powinna być wartością trwale wpisaną w misję każdej firmy. Szczególnie mocno dotyczy to firm transportowych, z uwagi na fakt, że transport jest dziedziną gospodarki odpowiedzialną za znaczną część globalnej emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Dlatego też nasz Firma dąży i podejmuje konkretne działania zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Działania te wyrażają się poprzez:eko

  • wybór nowoczesnych środków transportu spełniających niskie normy emisji spalin,
  • „ekologiczny” styl jazdy, kształtowany poprzez cykliczne, profesjonalne szkolenia i wspomagany przez wdrożony system zarządzania flotą
  • wydajne planowanie wysyłek ładunków oraz optymalizacja wykorzystania taboru
  • elektroniczny obieg dokumentów, zamiast papierowego.

Po raz kolejny, w całości odnowiona w 2021 roku flota pojazdów, wyrażająca się zakupem 50szt. ciągników siodłowych VOLVO FH 42T TC New Model wpisuje się idealnie jako element potwierdzający eko- podejście naszej Spółki. VOLVO FH jest jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i zużywa jeszcze mniej paliwa, niż kiedykolwiek przedtem. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi w zakresie efektywności i opłacalności ekonomicznej, między innymi dzięki optymalizacji układu napędowego, jak również wprowadzeniu sterowanego za pomocą GPS tempomatu I-See udało się osiągnąć dalsze ograniczenie zużycia paliwa i to przy zachowaniu surowych wymogów normy emisji spalin Euro6. VOLVO FH prezentuje się doskonale również pod względem swojego bilansu ekologicznego: ponieważ jego zużycie paliwa jest znacznie niższe, wpływa to również w konsekwencji na niższą emisję CO2 – bez konieczności stosowania środków pracochłonnych pod względem technicznym. Dodatkowo nowe ciągniki VOLVO FH posiadają ogumienie o niskich oporach toczenia marki Michelin, jak też prezentują bardzo niską emisję hałasu.

By podnieść poziom efektywności eksploatacji użytkowanej floty równoległe z odnowieniem taboru, nasza Firma zapewniła cykliczne szkolenia udoskonalające technikę jazdy dla kierowców oraz wdrożyła system zarządzania flotą Transics pomagający promować ekologiczny, ekonomiczny i bezpieczny styl prowadzenia pojazdu, dając odpowiednie narzędzia umożliwiające rejestrację i monitoring eko-parametrów jazdy. Dzięki zebranym danym można analizować styl jazdy poszczególnych kierowców oraz śledzić trendy w odniesieniu do całej floty.

Czynnikiem eko- służacym również optymalizacji zarządzania taborem i zarządzaniu wysyłkami towarów jest wdrożony system Speed firmy InterLAN. Jest to zintegrowane rozwiązanie informatyczne zapewniające m.in.: pełną obsługę zleceń transportowych i spedycyjnych, możliwość monitorowania kosztów związanych z eksploatacją floty, bieżące ustalanie tras przejazdów i ich korygowanie poprzez współpracę z e-mapą i Map&Guide oraz dające bezcenne informacje analityczne, niezbędne dla kontrolingu i podejmowania właściwych decyzji, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Również w obszarze administracyjnym nasza Spółka łączy efektywność z podejściem eko-. Wyrazem tego jest funkcjonujący już od kilku lat elektroniczny obieg dokumentów księgowych oraz wdrażany aktualnie moduł e-faktury, które to działania w istotny sposób zmniejszają ilość papierowych dokumentów.