23 listopada Sped Partner zorganizował szkolenie dla 130 Kierowców i Przewoźników, na temat organizacji procesów załadunku i rozładunku, jako elementu profesjonalnego łańcucha dostaw. Szkolenie miało na celu poprawienie jakości świadczonych usług, głównie z uwzględnieniem problemów czystości przewożonych surowców i towarów gotowych. Poruszono też kwestie bezpieczeństwa w transporcie oraz procedur za- i rozładunku. Na szkolenie zostali również zaproszeni pracownicy Atlasa i Doliny Nidy, odpowiedzialni za sprawy transportowe.