19 listopada SPED PARTNER już po raz czwarty zorganizował szkolenie jakościowe pt. „Transport materifoto Sypkie szkolenie 2016ałów sypkich. Zasady załadunku i rozładunku towarów luzem”. Tak jak w latach ubiegłych uczestnikami szkolenia w liczbie ponad 100 osób byli przedstawiciele Przewoźników – Podwykonawców Sped Partnera, świadczących usługi w segmencie transportu materiałów sypkich. Idea, którą kieruje się Sped Partner, organizując takie jak, w/w szkolenia jakościowe jest teza, że podstawą zapewniania wysokiej jakości usług jest z jednej strony świadomość zagrożeń, a z drugiej umiejętność ich  przewidywania i zapobiegania nim. W programie szkolenia przewidziano też ciekawe, branżowe panele prezentacyjne dla Sponsorów, którymi byli: DAF (ciągniki), Wielton (naczepy, wywrotki), Spitzer (silonaczepy), Michelin (ogumienie), QS (gps).