SZYBKA KASA DLA PRZEWOŹNIKA

SPED PARTNER Sp. z o.o. uruchamia dla swoich Przewoźników usługę SKONTO, polegającą na możliwości otrzymania wcześniejszej zapłaty za wykonane usługi przed uzgodnionym terminem płatności.

 

Usługa jest adresowana zarówno do Przewoźników kontraktowych, jak też do Przewoźników współpracujących ze Sped Partner bez umowy.
Występują 2 możliwości skorzystania z usługi SKONTO:

  • Wraz ze złożeniem faktury, Przewoźnik decyduje się na skorzystanie ze skonta.

W tym przypadku warunkiem skorzystania z usługi SKONTO jest wystawienie przez Przewoźnika faktury korygującej (do składanej faktury VAT wystawionej zgodnie ze zleceniem, za którą Przewoźnik chce wcześniej otrzymać zapłatę) oraz przekazanie jej do Centrali SPED PARTNER. W tytule faktury korygującej należy wpisać „Usługa transportowa - skonto … % do faktury nr…” Wysokość korekty jest uzależniona od nowego, wcześniejszego terminu zapłaty i wynosi odpowiednio*:

 

Płatność po ilu dniach od otrzymania kompletu dokumentów % korekty
dla Przewoźników kontraktowych dla pozostałych Przewoźników
po 2 dniach 7% 8%
po 7 dniach 5% 6%
po 14 dniach 4% 5%

 

  • Po złożeniu faktury lub faktur, Przewoźnik decyduje się na skorzystanie ze skonta.

W tym przypadku istnieje możliwość zastosowania skonta zbiorczego do jednej lub kilku wystawionych już wcześniej faktur z różnymi, pierwotnymi terminami płatności, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty korekty z Działem Finansowym. Po uzgodnieniu kwoty korekty Przewoźnik wystawia stosowną fakturę korygującą, którą przekazuje do Centrali SPED PARTNER. Przyspieszona płatność dla Przewoźnika nastąpi w uzgodnionym uprzednio, wcześniejszym terminie, pod warunkiem wpływu faktury korygującej do Centrali SPED PARTNER przed w/w terminem. W tytule faktury korygującej należy wpisać „Usługa transportowa – skonto do faktury/faktur nr…”
     

Sped Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania usługi skonta bez podania przyczyn.