"PROFESJONALNI KIEROWCY" to społeczna akcja, która już po raz drugi organizowana jest przez Volvo, Rprofesjonalni kierowcyenault Trucks, Wielton, Ergo Hestię i Michelin. Celem jest szkolenie młodych kierowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ciężarówkami. To dla nich nie tylko szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, ale także przepustka do znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. W tej edycji planuje się przeszkolenie ponad 300 osób. Odbędzie się 15 sesji w różnych regionach Polski.
W tym roku SPED PARTNER został zaproszony przez Organizatorów do udziału w akcji i w dniach 12-15 września będzie gospodarzem jednej z sesji. To duże wyróżnienie, będące wyrazem uznania dla prezentowanego przez SPED-a  profesjonalnego modelu zarządzania nowoczesną firmą transportową.

http://www.profesjonalnikierowcy.pl/

 

 

SPED PARTNER otrzymał po raz kolejny Certyfikat Wiarygodności Creditreform, który jest dowodem posiadania przez nas wycreditreform 2017sokiej płynności finansowej oraz zdolności do terminowej realizacji zobowiązań finansowych.

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej przyznany przez międzynarodową wywiadownię  Creditreform (obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw). Certyfikat Creditreform jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową firmy. Przedstawia całościową sytuację firmy wzmacniając jej pozycję w negocjacjach z dostawcami i inwestorami. Certyfikat jest wydawany firmom spełniającym szereg wymagań w zakresie utrzymywania ściśle określonych wartości wskaźników ekonomicznych a także relacji i struktury aktywów oraz kapitałów. Całościowa ocena kondycji finansowej Spółki, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako bardzo dobra (rating firmy uległ dalszej poprawie i wyniósł 233 punkty).

Link do certyfikatu: http://www.crefo.pl/raport/sped-partner-sp-z-o-o/krs-240517/leszcze/9410344146?adv2=false&cid=551253#tabs-3

 

 

25 listopada podczas uroczystej gali w EXPO XXI w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIX Foto FairPlay2016edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play ‘2016”. Spółka SPED PARTNER po raz trzeci z rzędu została uhonorowana tym wyróżnieniem, a po raz pierwszy otrzymała ZŁOTY Certyfikat. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej i realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców m.in. z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Możliwość legitymowania się tym znakiem jest skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim i europejskim oraz  zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. Wśród laureatów XIX edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play”  znalazły się tylko jeszcze 4 inne firmy z woj. świętokrzyskiego.

 

 

19 listopada SPED PARTNER już po raz czwarty zorganizował szkolenie jakościowe pt. „Transport materifoto Sypkie szkolenie 2016ałów sypkich. Zasady załadunku i rozładunku towarów luzem”. Tak jak w latach ubiegłych uczestnikami szkolenia w liczbie ponad 100 osób byli przedstawiciele Przewoźników – Podwykonawców Sped Partnera, świadczących usługi w segmencie transportu materiałów sypkich. Idea, którą kieruje się Sped Partner, organizując takie jak, w/w szkolenia jakościowe jest teza, że podstawą zapewniania wysokiej jakości usług jest z jednej strony świadomość zagrożeń, a z drugiej umiejętność ich  przewidywania i zapobiegania nim. W programie szkolenia przewidziano też ciekawe, branżowe panele prezentacyjne dla Sponsorów, którymi byli: DAF (ciągniki), Wielton (naczepy, wywrotki), Spitzer (silonaczepy), Michelin (ogumienie), QS (gps).