Przewoźników zainteresowanych współpracą z naszą Firmą, prosimy o kontakt z naszymi Spedytorami.

Przed rozpoczęciem współpracy Przewoźnik zobowiązany jest przedstawić kopie n/w dokumentów i podać n/w informacje:

  • podanie  nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • podanie nr NIP
  • aktualna polisa ubezpieczenia OC Przewoźnika w ruchu krajowym lub/i międzynarodowym, ewentualnie OC Spedytora (w przypadku płatności składek w ratach również potwierdzenie opłacenia bieżącej raty)
  • licencja na prowadzenie międzynarodowego lub/i krajowego transportu drogowego rzeczy.

panel img

Pozyskiwanie Przewoźników

Kraj

Marta Pełka

+48 693 950 127

Kamil Dereszyński

+48 693 950 451

 

Zagranica

Kamil Gembicki

+48 693 950 377