SPED PARTNER Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom i Przewoźnikom współpracę w oparciu o nowoczesne narzędzia IT. Działalność Spółki opiera się na stale rozbudowywanych rozwiązaniach informatycznych, służących podnoszeniu jakości świadczonych usług i zwiększaniu konkurencyjności. Pod względem stosowanego wsparcia technologicznego nasza Spółka wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania dostępne obecnie na rynku.

W roku 2012 wdrożono dwa systemy informatyczne, zintegrowane ze sobą oraz powiązane z funkcjonującym już od kilku lat systemem ERP firmy Asseco. Są to:

  • SPEED firmy InterLAN - system wspomagający zarządzanie firmą w zakresie obsługi transportu i spedycji całopojazdowej, zarządzania flotą i rozliczania czasu pracy kierowców oraz planowania i optymalizacji transportów. Pozwala na szczegółowe przypisywanie kosztów do zlecenia. Oprogramowanie SPEED posiada pełen zestaw modułów i funkcjonalności niezbędnych dla każdego spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej. Program pozwala na zorganizowanie całego procesu obsługi Klienta. System zapewnia obsługę operacyjną wszystkich procesów w firmie - od oferty przez zlecenia, fakturowanie, płatności i windykację, kontrolę kosztów aż do wymiany danych z systemem telematycznym TX-CONNECT.
  • TX-CONNECT firmy Transics -system telematyczny do zarządzania flotą, który gwarantuje dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących taboru: aktualne położenie ciągników i naczep, przebytej przez nie trasy, statusy poszczególnych ładunków, szacowany czas przyjazdu do Klienta. Ponadto program umożliwia szereg analiz, m.in. zużycia paliwa, eco- stylu jazdy, czasu pracy. Program zapewnia dwukierunkową komunikację pomiędzy pracownikami w biurze i kierowcami w pojazdach. Platforma Transics zintegrowana jest z systemem SPEED.

W/w narzędzia wspomagające zarządzanie transportem są systematycznie rozwijane i dopasowywane do stale rosnących naszych wymagań, czego wyrazem może być wdrożenie w 2015 roku portalu internetowego eSpeed dla naszych kontraktowych Przewoźników.

Funkcję wspomagającą funkcjonalność w/w systemów pełnią również zintegrowane mapy systemowe e-mapa i Map&Guide, aktualizowane na bieżąco o utrudnienia drogowe dla pojazdów ciężarowych na terenie Polski i Europy i pozwalające na planowanie optymalnych tras przewozu i ich „korytarzowanie”.

Jako rozszerzenie systemu telematycznego planujemy wykorzystać również w przyszłości skanery dokumentów w pojazdach, które umożliwiać będą przekazywanie ich w sposób zgodny z oryginałem do Działu Fakturowania, a co za tym idzie umożliwią szybsze wystawianie faktur i przyspieszenie płatności.

W zakresie obsługi Klientów Firma wykorzystuje nowoczesne narzędzia logistyczne takie jak:

  • TRANSPOREON -internetowa platforma łącząca przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe z istniejącymi partnerami logistycznymi. Umożliwia ona przejrzyste realizowanie wszystkich procesów związanych z logistyką transportową przez Internet przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów.
  • TimoCom - wiodąca na rynku europejskim giełda ofert transportowych TC Truck&Cargo. Platforma ta ułatwia transakcje pomiędzy spedytorami, logistykami oraz firmami załadowczymi i czyni je wydajniejszymi i bardziej przejrzystymi.
  • TRANS.eu - największa w Polsce platforma informacyjna z ofertami frachtów i przestrzeni ładunkowych, wspomagająca on-line Przewoźników w pozyskiwaniu kontaktów biznesowych w Polsce i poza jej granicami.
  • WebEye - Rozwiązania informatyczne WebEye nastawione są między innymi na: analizę parametrów eksploatacyjnych pojazdów, szybką i efektywną komunikację, a także na zmniejszenie ilości zużytego paliwa.

 InterLan logo Transics   Transporeon   Timocom   TransEU 

techn 1techn3