Podniesienie przez Udziałowców kapitału zakładowego Spółki o 1.500.000PLN do poziomu 9.645.000PLN.atlas

Grupa ATLAS posiada 80% udziałów, TANKPOL pozostałe 20%.