SPED PARTNER otrzymał po raz kolejny Certyfikat Wiarygodności Creditreform, który jest dowodem posiadania przez nas wycreditreform 2017sokiej płynności finansowej oraz zdolności do terminowej realizacji zobowiązań finansowych.

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej przyznany przez międzynarodową wywiadownię  Creditreform (obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw). Certyfikat Creditreform jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową firmy. Przedstawia całościową sytuację firmy wzmacniając jej pozycję w negocjacjach z dostawcami i inwestorami. Certyfikat jest wydawany firmom spełniającym szereg wymagań w zakresie utrzymywania ściśle określonych wartości wskaźników ekonomicznych a także relacji i struktury aktywów oraz kapitałów. Całościowa ocena kondycji finansowej Spółki, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako bardzo dobra (rating firmy uległ dalszej poprawie i wyniósł 233 punkty).

Link do certyfikatu: http://www.crefo.pl/raport/sped-partner-sp-z-o-o/krs-240517/leszcze/9410344146?adv2=false&cid=551253#tabs-3