Potwierdzeniem wysokiej pozycji rynkowej SPED PARTNER są wyniki opublikowanych w czerwcu ‘2017 rankingTSL 2017ów branży transportowo-spedycyjnej.
W 22 edycji Rankingu Firm TSL, przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, SPED PARTNER zajął 43 miejsce pod względem przychodów (22 wśród firm z polskim kapitałem) oraz 8 pozycję biorąc pod uwagę dynamikę zysku.
Z kolei w Rankingu LTS opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Spółka zajęła 59 miejsce pod względem przychodów (27 wśród firm z polskim kapitałem).
Utrzymujące się wysokie oceny Spółki są efektem systematycznych, wspólnych działań wszystkich pracowników SPED PARTNER, którzy swoim zaangażowaniem i kompetencjami budują przewagę konkurencyjną i tworzą wysoką jakość świadczonych usług.