13.06 w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli SPED PARTNER z władzami i studentami Wydziału Orgapolit slaska 2017nizacji i Zarządzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, podczas którego nastąpiła uroczysta wymiana listów intencyjnych dotyczących współpracy. Podpisane porozumienie daje nowe możliwości studentom Politechniki Śląskiej na kierunku Logistyka, którzy w ramach praktyk i staży w firmie o krajowym i międzynarodowym doświadczeniu mogą zdobyć praktyczne umiejętności i rozwinąć swoje kompetencje zdobyte podczas studiów.

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Lists/AktualnosciWydzialuOrganizacjiiZarzadzania/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=833