TSL 2022Potwierdzeniem wysokiej pozycji rynkowej SPED PARTNER są wyniki opublikowanych w czerwcu ‘2022 rankingów branży transportowo-spedycyjnej.
W 27 edycji Rankingu Firm TSL, przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, SPED PARTNER zajął 48 miejsce pod względem przychodów (22 wśród firm z polskim kapitałem).

Z kolei w Rankingu TLS ‘2022 opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Spółka zajęła 79 miejsce pod względem przychodów (32 wśród firm z polskim kapitałem).
Utrzymujące się wysokie oceny Spółki są efektem systematycznych, wspólnych działań wszystkich pracowników SPED PARTNER, którzy swoim zaangażowaniem i kompetencjami budują przewagę konkurencyjną i tworzą wysoką jakość świadczonych usług.

.

 

https://g.infor.pl/p/_files/37497000/1-tsl-ranking-27-06-2022-dobry-37496603.pdf

 

https://logistyka.rp.pl/logistyka/art36428841-najlepszy-rok-w-historii-branzy-tsl-ranking-logistyki