ranking TSL 202124 czerwca opublikowano wyniki kolejnej już 26 edycji Rankingu firm TSL (najbardziej prestiżowego w Polsce), organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. SPED PARTNER zajął w ogólnym zestawieniu największych firm 46 miejsce. Natomiast uwzględniając firmy ze 100% polskim kapitałem (z wyłączeniem filii globalnych operatorów logistycznych) zajął wysokie 16 miejsce.

Pomimo trudnego roku 2020 charakteryzującego się  funkcjonowaniem w warunkach pandemii i dużą niepewnością na rynku Spółka zan

otowała  bardzo dobre wyniki finansowe tj. 106% wzrost obrotów i ponad dwu krotny wzrost zysku netto r/r.

 

https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/rankingTSL2021/wyniki.html