W organizowanym po raz pierwszy przez Creditreform (jedną z największych na świecie, międzynarodowych wywiadowni gospodarczych) ogólnopolskim, branżowym rankingu firm „Wiarygodny w biznesie transportowym 2018” Spółka SPED PARTNER Sp. z o.o. zajęła wysokie III miejsce. Creditreform w oparciu o dane finansowe Spółki i analizę jej doświadczeń płatniczych wobec kontrahentów przyznał Spółce Indeks Zdolności Płatniczej na poziomie 234pkt, który odzwierciedla bardzo dobre zarządzanie firmą i jej finansami.logo wiarygodni w biznesie transportowym 2018creditreform 2018

https://www.creditreform.pl/ranking-transportowy2018